• Αγιοφάραγγο
  • Φαιστός
  • Φαιστός
  • Καλοί Λιμένες
  • Κομμός
  • Μάταλα

Αξιοθέατα

Κοντά στο Σίβας βρίσκεται η Φαιστός η οποία είναι από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Κρήτη, και δέχεται πολλές χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο. Ακόμα βρίσκονται οι Μοίρες οι οποίες διαθέτουν και κέντρο υγείας, ο Λίστερος, ο Κουσές, το Πετροκεφάλι, το Καμηλάρι και τα Πιτσίδια.

Υπάρχουν πολλές οργανωμένες και μη παραλίες κοντά στο Σίβας όπως τα Μάταλα, ο Κομμός (μόλις 2,5 χιλιόμετρα), οι Καλοί Λιμένες, το Αγιοφάραγγο και το Βαθύ.

Αγιοφάραγγο

Αγιοφάραγγο

Φαιστός

Φαιστός

Φαιστός

Φαιστός

Καλοί Λιμένες

Καλοί Λιμένες

Μάταλα

Μάταλα

Κομμός

Κομμός